49-åringen er norsk statsborger av kurdisk opprinnelse. Han har ifølge dommen drevet storstilt produksjon av falske pass, førerkort, id-kort og arbeids-, oppholds— og bosettingstillatelser. Det ble under rettssaken ført bevis for at mannen hadde forfalsket minst 316 dokumenter, men ifølge aktor dreide dette seg kun om toppen av isfjellet.

Fredag falt dommen i Oslo tingrett, og 49-åringen ble dømt til fem års fengsel. Han kan trekke fra 270 dager som han har sittet i varetekt.

I tillegg blir den dømte 49-åringen fratatt sin bærbare PC, printere, skanner, harddisker og andre lagringsenheter, og et utbytte fra dokumentproduksjonen på 40.000 kroner, men han slapp å betale saksomkostninger. I formildende retning ble det i retten lagt vekt på at 49-åringen har erkjent en del av forholdene. Norsk-kurderen hevder på sin side at han har gjort dette for å hjelpe kurderne, noe retten ikke la vekt på.