Dommen er mildere enn aktors påstand, som var fem og et halvt års fengsel.

28-åringen er dømt for å ha forvoldt politimannens død under særdeles skjerpende omstendigheter.

Ivarsen mistet livet da han sammen med en kollega var i ferd med å legge ut en spikermatte ved Grimstadporten for å stanse 28-åringen, som kjørte i høy fart på E18 ved Vik 4. mars i år.

Den 48 år gamle politiførstebetjenten døde på stedet.

28-åringen er også dømt for en rekke andre kriminelle forhold, blant annet ran og tyveri og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

I straffeutmålingen inngår også en betinget del av en tidligere dom.

Erstatning

28-åringen må betale til sammen 550.000 kroner i oppreisning til Børge Ivarsens familie, 100.000 kroner til en kollega av Ivarsen og 75.000 kroner i erstatning og oppreisning til eieren av bilen som domfelte hadde stjålet.

Tiltaltes forsvarer, advokat Thor Bache-Wiig, ba i sin prosedyre forrige uke om at hans klient måtte frifinnes for uaktsomt drap.

Vurderer anke

Agderposten skriver at Bache-Wiig tidligere har sagt at det kan bli en sak for Høyesterett dersom hans klient ble dømt for uaktsomt drap.

Dommen ble forkynt for 28-åringen i Skien fengsel fredag morgen.

— Det er selvsagt opp til min klient om han vil anke saken eller ikke. Men jeg er ikke fremmed for tanken, sier han til avisen.

28-åringen er tidligere dømt for blant annet vold, dokumentfalsk og flere tilfeller av promillekjøring. Han har aldri hatt gyldig førerkort.