Etter samtaler mellom kommunane Vik, Bremanger, Haugesund, Kvinesdal og dei fire kommunane i Nordland i går kveld og i natt, er det klart at dei åtte i tida framover vil samarbeide svært tett.

– Vi vil bruke same rådgjevarar og same juridisk ekspertise framover, seier ordførar Kåre Olav Svarstad til bt.no.

Hemnes, Rana, Hattfjelldal og Narvik har brukt advokatfirma Ræder og Lund og meklarhuset Pareto Securities som rådgjevarar. Dei fire nordlandskommu-nane kjem truleg til å takke nei til gårsdagens tilbod frå Terra.

Framlegget gjekk ut på at meklarhuset og kommunane skulle dele tapet på 150 millionar kroner. Avslaget frå nordlandskommunane, og at alle «Terrakommunane» no står samla, gjer at presset på meklarselskapet aukar ytterlegare.

I dag skal finansutvalet i Bremanger diskutere saka. Rådmann Tor-Kristian Gulhaugen skal der forklare kvifor han i sommar inngjekk avtalen om å investere 170 millionar kroner i amerikanske obli-gasjonar.

Falch, Knut