Saken flyttes nå fra byretten i Kristiansand til lagmannsrettssalen i Tinghuset i Arendal. Mandag 7. januar neste år er det klart for andre rettsrunde i saken.

De to mennene ble i vår dømt for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen nekter enhver befatning med saken og anket over skyldspørsmålet. Andersen har tilstått, men anket over straffeutmålingen. Dermed skal anken fra Kristiansen avgjøres av en jury. De andre spørsmålene i sakene vil derimot bli avgjort i fellesskap av tre fagdommere og fire lagrettsmedlemmer, eller fagdommere alene, heter det i en pressemelding fra Agder lagmannsrett.

Støyproblemer i forbindelse med ombyggingen av tinghuset i Kristiansand er årsaken til at saken flyttes til Arendal.

Agder lagmannsrett har satt av seks uker til ankesaken.