ATLE ANDERSSON

Den norske kampen mot sur nedbør hadde sitt politiske høydepunkt i 1993. Daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen kalte sin britiske ministerkollega John Gummer for en «shitbag». Berntsens frie oversettelse av vårt eget kraftuttrykk «drittsekk» gjorde ham berømt også i Storbritannia. Utbruddet kom som følge av britenes mangeårige lufttransporterte forurensning, som førte til massiv fiskedød i norske elver og innsjøer.

Hareides barndomsminne

25 år etter at den ble vedtatt, fremstår den internasjonale konvensjonen mot sur nedbør som en av de største suksesshistoriene i internasjonalt miljøsamarbeid.

— I Norge har ikke luft- og vannkvaliteten vært bedre på mange tiår. Delen av Norges areal der naturens tålegrenser for forsuring var overskredet, ble redusert fra 30 prosent i 1985 til 15 prosent i 2000, sa Hareide da han i går feiret sur nedbør-konvensjonen sammen med sin svenske kollega Lena Sommestad.

Den unge miljøvernministeren fra Bømlo var ikke gamle karen da kampen mot sur nedbør sto på som verst.

— Skader fra sur nedbør var blant de første miljøproblemene jeg kan huske. Det beste bildet på kampen var bildet av sportsfiskernes protester, sa Hareide.

Problemer i øst

Reduserte helseproblemer, mindre skade på natur og færre tap av arter er noen av gevinstene etter at den grenseoverskridende svoveltilførselen ble mindre. Minst like viktig, ifølge Hareide, er at konvensjonen har vært modell for senere års forpliktende miljøavtaler.

Selv om det faller mindre sur nedbør over Norge enn på mange tiår, mener Hareide innsatsen nå må rettes inn mot land i Øst-Europa, Sentral-Asia og utviklingsland.

— Mange østeuropeiske land står overfor store omstillinger. Gammel, ulønnsom og sterkt forurensende produksjon må moderniseres eller legges ned, og ny virksomhet må utvikles. Norge bør derfor styrke innsatsen for å gjøre teknisk og finansiell støtte tilgjengelig for disse landene, mener Hareide.

Miljøsynderen Kina

Han trekker også frem stormakten Kina.

— Kina har de nest høyeste klimagassutslippene i verden, bare forbigått av USA. Kina er også verdens største utslippskilde for svoveldioksid, som er årsak til alvorlig luftforurensning.

Hareide sier Norge allerede hjelper verdens største land på miljøområdet. Et av tiltakene er bistand til oppbygging av lokale varianter av vårt eget Statens forurensningstilsyn.

GLAD STATSRÅD: - Kampen mot sur nedbør er en suksesshistorie, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide. <p/> ARKIVFOTO
TØFFE THORBJØRN: Daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen bidro til kampen mot sur nedbør fra Storbritannia med sitt legendariske «shitbag»-utbrudd.<p/> ARKIVFOTO