Dette og kvinnelige juristers bursdagsfeiring blir en del av vurderingsgrunnlaget for Justisdepartementets lovavdeling i saken om Manuela Ramin-Osmundsens habilitet.

Lovavdelingen lover «forholdsvis rask behandling» av saken, men vil ikke tidfeste når vurderingen vil være ferdig, får NTB opplyst i Justisdepartementet.

I et brev sendt tirsdag fastholder departementsråden i Barne— og likestillingsdepartementet (BLD) at statsråd Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) ikke var inhabil da hun utnevnte Ida Hjort Kraby til nytt barneombud.

Brevet – og «en supplerende tekst» datert onsdag – inneholder en rekke detaljerte opplysninger om de to kvinnenes møter i løpet av de siste 16 årene, siden Ramin-Osmundsen kom til Norge.

17. mai-feiring

Mesteparten av detaljene i brevet tirsdag og den supplerende teksten onsdag er allerede kjent fra mediene. Den supplerende teksten inneholder noen opplysninger som ikke tidligere har vært kjent.

«I forbindelse med feiring av 17. mai hadde min mann og jeg åpent hus med hagesamling for voksne og barn noen ganger i begynnelsen av 90-årene. Ved en anledning deltok Kraby i dette», heter det.

40-årsdag

Et annet avsnitt i tillegget som ble sendt til Lovavdelingen onsdag, handler om kvinnelige juristers bursdagsfeiringer:

«I forbindelse med bursdagsfeiringer til kvinnene i juristnettverket, har antakelig Kraby og jeg vært til stede samtidig, uten at jeg kan erindre ved hvor mange anledninger. Ved markeringen av Merethe Smiths 40-årsdag i 2001 var både Kraby og jeg til stede, sammen med ca. 70 andre gjester. Hege Andenæs, en annen jurist fra dette nettverket, feirer sin fødselsdag med juristnettverket, kontakter, tidligere kollegaer, venner og bekjente hvert år. Kraby og jeg har begge vært til stede på denne feiringen ved noen anledninger», skriver Manuela Ramin-Osmundsen i sin supplerende tekst.

Oppløst nettverk

Statsrådens redegjørelse starter med en opplysning om at da hun kom til Norge for 16 år siden, inviterte hun seg selv inn i «et nettverk av unge, kvinnelige jurister.»

«Ida Kraby var en av disse. Nettverket møttes ca. en gang i måneden. Jeg deltok på disse samlingene. Etter hvert har nettverket løst seg mer eller mindre opp. Det hender fortsatt at en eller annen inviterer til en samling, men det er da varierende hvem som kommer fra det opprinnelige nettverket og det kommer stadig nye inn. Siste gang jeg deltok var 3. januar 2008. En av juristene hadde tatt initiativ til en nyttårssamling. Da var ca. 25 kvinner til stede, Ida Kraby var en av dem. Denne kvelden satt vi ved forskjellige bord og vi snakket ikke sammen», opplyser statsråden.

Head and Heart

Redegjørelsene handler videre blant annet om at hun i mai 2007 ble invitert til å delta i en annen kvinnegruppe, «Head and Heart», som besto av 50 samfunnsengasjerte kvinner.

«Jeg deltok også på en samling 30. oktober 2007. Ida Kraby er også invitert og har deltatt på de to møtene jeg har vært på», heter det.

Redegjørelsene har også opplysninger om flere møter som tidligere er omtalt. Brevet slutter slik:

«Utover dette omgås ikke Ida Kraby og jeg. Vi er altså ikke omgangsvenner, og hun har aldri vært invitert i f.eks. mine fødselsdager. Jeg har ikke oppfordret Ida Kraby til å søke stillingen eller vært i kontakt med henne under ansettelsesprosessen utover at jeg deltok på et avsluttende intervju, hvilket jeg også gjorde med Reidar Hjermann. (

Cornelius Poppe