Fredag skal ankesaken Mikkelsen har anlagt mot staten opp i Borgarting lagmannsrett. Han tapte på alle punkter i mai i fjor i Oslo tingrett.

I mellomtiden er det imidlertid blitt avsagt en dom i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) i en identisk sak fra Russland. Der konkluderte domstolen med at den russiske stat hadde erstatningsplikt for den «tort og svie»den feilaktige faren hadde lidd. Den russiske stat har akseptert dommen, og mannen har fått en erstatning på 6.000 euro.

Støtteforeningen for feildømte fedre mener at Norge er bundet av en slik dom. Det finnes dessuten ingen norsk lovregulering av feildømte farskapsforhold.

– Vi mener at Norge må forholde seg til internasjonal rett og menneskerettigheter, og at disse står over norsk rett, sier leder Sverre Hugo Rokstad i støtteforeningen til NTB.

Foreningen sammenkalte torsdag til et orienteringsmøte for å redegjøre for strategien framover.

– Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å vinne til slutt, enten i lagmannsretten eller i Høyesterett. Staten må da ha en motpart å forholde seg til, og det betyr at vi vil styrke foreningen i tiden framover. Vi ønsker så mange medlemmer som mulig, sier styremedlem Jan Repvik.

I dag har foreningen cirka 70 medlemmer, men Rokstad mener det finnes mange, mange feildømte fedre i det norske samfunnet.