I mange av tilfellene er feilene alvorlige, heter det i en pressemelding fra DSB, som skjerper kontrollen med installatører og elektriske anlegg.

Noen av feilene er så alvorlige at anleggene er direkte brann— eller berøringsfarlige, det vil si at de kan gi elektrisk støt eller i verste fall føre til brann.

— Kundene forventer en feilfri og trygg vare når de benytter fagfolk til å installere et nytt elektrisk anlegg. Dette ser vi meget alvorlig på, og vi vil nå satse bredt på flere områder for å snu den uheldige utviklingen, sier sjefingeniør Oddmund Foss i DSB.