Problemene ville ingen ende ta for NSB, Jernbaneverket og Flytoget denne dagen.

Det startet med sporadiske signalfeil og forsinkede tog i 8.30-tiden, toppet seg med evakuering av hele stasjonen da det brøt ut brann i et flytog klokken 13.45, og fortsatte med nye signalfeil og stengt tunnel ut over kvelden.

Først ved 22-tiden meldte Jernbaneverket at tunnelen igjen var åpnet, men fortsatt måtte man regne med mindre forsinkelser.

Ingen skadd

Til alt hell var flytoget tomt for passasjerer da det begynte å brenne. Toget var blitt stående på stasjonen på grunn av en signalfeil.

Informasjonssjef Lena Nesteby i Flytoget sier til NTB at togverten og føreren, som var de eneste på stedet, kom uskadd fra hendelsen.

Røykutvikling

Det ble en voldsom røykutvikling fra brannen, som trolig startet i en av TV-skjermene på toget. I alt ni biler og 25 mann fra brannvesenet i Oslo deltok i slukningsarbeidet. Det varte i over en time.

– Røykutviklingen var voldsom. Vi måtte også kutte all strøm i hele stasjonsområdet, forteller brannmester Kai Hagberg i Oslo brann— og redningsetat til NTB.

Havarikommisjon

Foreløpig er det et mysterium hvordan det kunne ta fyr i et av Flytogets togsett. Det brannskadde toget skal kjøres til Flytogets verksted i Lodalen, hvor tekniske undersøkelser skal avdekke årsaken.

Statens Havarikommisjon for Transport er varslet og vil også iverksette undersøkelser.

Signalfeil

Helt fra tidlig søndag morgen var togtrafikken i Oslo preget av kaos. Utpå formiddagen ble alle tog mellom Oslo og Drammen og videre sørover innstilt på grunn av en jordfeil i signalanlegget Jernbaneverket har på Skøyen i Oslo. Også Flytoget var rammet.

Feilen dukket først sporadisk opp med ujevne mellomrom fra 8.30-tiden, før den ble mer og mer hyppig til all trafikk ble stanset ved 11-tiden.

Klokka 12.40 var feilen funnet og trafikken kunne gå som normalt. Gleden varte i en time, da brannen i flytoget brøt ut.

Fra klokken 17 til 19 gikk togene nesten som normalt, med noen mindre forsinkelser på grunn av et rufsete signalanlegg, før signalfeilene ble så alvorlige at tunnelen igjen ble helt stengt for togtrafikk.

Litt før klokken 22 var feilen utbedret og togene kunne igjen kjøre som normalt mellom Oslo og Skøyen.

Bendiksby, Terje
Bendiksby, Terje