Det mener Gunnar Album, leder for barentshavkontoret i Naturvernforbundet.

I slutterklæringen fra Nordsjøkonferansen i Bergen denne uken sier miljøvernministrene fra Nordsjølandene at det er viktig å redusere overkapasiteten i fiskeflåten.

Album er enig i at overkapasitet er en drivkraft i overfisket i Nordsjøen. Bunnfiskartene, og spesielt torsk, er så nedfisket at bestandene er truet av fullstendig sammenbrudd.

For dyre, ikke for mange

— Hva mener du med overkapsitet?

— Ja, nettopp. Hva jeg mener med overkapasitet er en ting og hva de (miljøvernministrene) mener med overkapasitet er noe annet, sier Album.

— EU har, slik som Norge, ført en politikk der de fjerner tre båter og erstatter dem med en ny. Og den nye båten har fortsatt større fangstbehov enn den gamle, sier Album.

Fangstbehovet kommer an på hvor store investeringer som er gjort, og øker dessuten dersom investeringene er finansiert med lån.

Med færre, men dyrere båter er du kommet like langt, i følge Album.

Råd til å la være

-Høy fangstevne er ikke noe problem dersom man har råd til å la være å fiske når ressurssituasjonen tilsier det, sier Album.

Slik Album ser det, er problemet med de største og mest moderne båtene, i forhold til mindre fiskefartøy, at de har høye faste kostnader i forhold til driftskostnadene. Dermed er de mer sårbare for lave fiskekvoter.

I en analyse fra 1999 konkluderte Naturvernforbundet med at nye og moderne fiskebåter har inntil 2,5 ganger større motorkraft, innfrysings- og lastekapasitet enn de gamle fartøyene som erstattes. Dessuten er selve fangstredskapene forbedret, slik at en ny båt kan fiske like mye eller mer enn en gammel.

— Det er ingenting som tyder på at det er noen fartøygruppe som har problemer med å ta kvotene sine, sier Album.

Ansvarsfraskrivelse

Album kritiserer miljøvernministrene fra Nordsjølandene for ansvarsfraskrivelse i slutterklæringen.

Målene i slutterklæringen om en bedre forvalting av fiskeressursene er gode, og prinsippet om at forvaltningen skal bygge på føre var-prinsippet er bra.

Det er ministrene, de som sitter i regjeringen og bestemmer, som sier dette.

— Likevel heter det i teksten at relevante myndigheter inviteres til å fastsette totalkvoter ut fra forskernes anbefalinger etter føre var-prinsippet. Det er laget slik at det ser ut som om noen andre skal gjøre det, sier Album.