Av Dagny Hysing-Dahl

Blant annet ønsker statsråden å fjerne støtte til en kristen privatskole, med den begrunnelse at en del tilleggsmateriell inneholder uakseptable normer og påstander. At skolens ledelse er oppmerksom på dette forhold og for lengst er i gang med å revidere gamle, ikke-obligatoriske skolebøker synes ikke å interessere statsråden. Han hevder med styrke at der må og skal være nøye kontroll med alt tilleggsmateriell.

Dette er selvfølgelig rett og riktig. Men hvordan praktiseres dette prinsipp i den offentlige skole? Hva skjedde for eksempel med den mengde AKP-ml— propagandalektyre utgitt på Pax og Oktober Forlag for et par tiår siden, beregnet til bruk i offentlige barnehager og skoler - lærebøker som bare kan karakteriseres som politisk indoktrinering i strid både med demokratiske og kristne prinsipper? Hva gjorde statsrådens partifeller den gang med nødvendig kontroll?

Her er noen få eksempler på slike politiske bøker, pamfletter og hefter: Håndbok i Barne-indoktrinering

Kamerat JesusDen Lille Røde for skoleeleverDa Barna tok MaktenStudiesirkel for lærere: Hvordan kjempe mot Forsvaret Studiehefter for elever: Hvordan trette ut læreren

Og her er noen få eksempler hentet fra disse bøker:

«Jesus og Andreas gikk hen til treet og pisset i kors!» «Ikke lær barnet å være lydig.» «Inngyd aldri barnet respekt for lov og orden.»«Barn kan utføre visse oppdrag, for eksempel: Gå rundt med FNL-bøsser. Folk kommer villig vekk til å putte på småpenger for de tror at ungene er speidere eller Barnas Røde Kors.»«Væpnet folkelig motstandsfront skal overta forsvaret av landet.»

Dette er bare et bitte lite utdrag av en smart og skjult sosialistisk indoktrineringslitteratur som ble utgitt på Pax og Oktober Forlag noen tiår tilbake til bruk i det offentlige skoleverk via lærernes anledning til fritt å velge tilleggsmateriell.

Det er derfor et betimelig spørsmål til nåværende kirke- og undervisningsstatsråd om ordningen med lærernes frie valg av tilleggsmateriell fremdeles gjelder og i så fall hvilken kontroll som utøves.

Hvilken garanti kan statsråden gi for at fritt valg av undervisningsmateriell i dag ikke misbrukes til politisk påvirkning og indoktrinering i den offentlige skole? Det har skjedd før, erfaring har vi nok av bl.a. fra ovennevnte utvalg fra slik propagandalitteratur.

Ingen kan heller lukke øynene for det faktum at også her i landet har ytterliggående politikk fremdeles grobunn.

Statsråd Giske har selv påpekt at kontroll med tilleggsmateriell er nødvendig. Mener statsråden at dette bare gjelder privatskoler, og i særdeleshet skoler med kristent innhold? I så fall må det være tillatt å betvile hans troverdighet som øverste ansvarlig for vår offentlige skole.