— De som ikke har skriftlig samværsavtale, og en ekspartner som nekter å skrive under på hvor stort samvær de faktisk har, havner i en lei knipe. Jeg frykter nye og store konflikter når de nye bidragsreglene trer i kraft fra 1. oktober, sier Tom Dommerby, rådgiver ved Sosial- og Familieavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Drar inn barnehage og SFO

Et av hovedpoengene med de nye bidragsreglene er at det skal lønne seg å ta sin del av omsorgen. Jo større samvær bidragsyter har - det vil i de aller fleste tilfellene si far - dess mindre skal han betale i månedlig barnebidrag. For mange bidragsmottakere, som i de aller fleste tilfellene er mødre, får dette store økonomiske konsekvenser. Noen nekter rett og slett å skrive under på at faren har samvær med barna, fordi de taper så mange penger på det.

— Jeg vet om flere fedre som har tatt kontakt med barnehager og SFO, i et forsøk på å få bekreftet hvor ofte de henter og bringer barna sine, forteller Tom Dommerby til Bergens Tidende. Men dette strevet kan være forgjeves. Far er helt avhengig av samarbeidsvilje fra mor for å dokumentere samværet med egne barn.

Klare regler

— Utgangspunktet er at foreldre som har skilt lag, skal ha en skriftlig samværsavtale som begge parter har undertegnet. Der en slik skriftlig avtale ikke finnes, blir bidragsmottakers opplysninger om samværet lagt til grunn, sier Jorun Kongerud, avdelingsdirektør i Familie- og pensjonsavdelingen i Rikstrygdeverket.

— Men hva skal en far gjøre dersom moren til barna nekter å skrive under på hvor stort samvær han har?

— Dersom bidragsyter er uenig i de opplysningene som blir gitt, må han bringe saken inn for Fylkesmannen for å få en offentlig avgjørelse på samværet, sier Jorun Kongerud til Bergens Tidende.

Overrasket

Tom Dommerby hos Fylkesmannen i Hordaland har problemer med å skjule sin overraskelse når BT refererer reglene fra Rikstrygdeverket.

— Fylkesmannen kan fastsette samvær, men bare dersom begge foreldrene er enige om dette. Først når barna er over 15 år, kan Fylkesmannen fastsette samvær uten at begge parter har bedt om det, sier Dommerby. Han tror at domstolene vil bli det eneste alternativ for mange fedre, dersom mor nekter å oppgi reelt samvær.

Irene Gallefoss ved Bjørgvin Familierådgivningkontor tror de fleste skilte par har skriftlige samværsavtaler. Unntaket er samboere som går fra hverandre. De har ikke tvunget mekling, slik gifte par med barn har.

— Vi har hatt flere henvendelser fra fedre som har mistet samværsavtalen de inngikk, og som spør om vi har kopier av den. Det har vi ikke, sier Irene Gallefoss.