Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene slår også fast at det ikke lenger bare er mor som tar permisjon fra jobben når barna er små. Nesten 50 prosent flere fedre gjorde det i 2004 enn i 1991, skriver Dagsavisen.

– Dette er en svært positiv utvikling. Jeg er spesielt fornøyd med at fedre bruker tid på omsorg for sine barn. Vi ser større vilje blant fedre og samfunnet for øvrig til å prioritere omsorgsoppgaver, sier likestillings— og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Hun ønsker at myndighetene føler opp med å gi menn mer foreldrepermisjon.