Det bekrefter fedmeeksperter ved Ullevål universitetssykehus. I siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening har de oppsummert den utenlandske litteraturen på området.

Nå skal legene samle inn data om norske pasienter som blir behandlet for overvekt. Legene håper også at det i fremtiden skal være mulig å kurere visse typer fedme med en pille.

Miljøet betyr mye

Både arv og miljø bidrar til at fedmeutvikling, slår Teresia Wangensteen fast. Hun er lege og doktorgradsstipendiat og står ansvarlig for artikkelen i legetidsskriftet.

— Det er riktig å si at det først og fremst er miljøet og livsstilen som fører til at vekten går opp blant folk flest. Derfor blir det flere overvektige i den vestlige verden hvor folk stort sett ikke lenger lider av matmangel. Men genetikken kan forklare en del av de individuelle forskjellene. Vi kan derfor slå fast at enkelte har lettere for å utvikle fedme fordi de er arvelig belastet gjennom genene, forklarer hun.

Wangensteen opplyser at enkelte studier viser at folk som lever i samfunn som har måttet tåle mye sult, er mest utsatt for å utvikle fedme om de får ubegrenset med mat.

Fem arvelige former

De siste tiårene er det funnet fem sjeldne arvelige former for fedme hos mennesker. Felles for alle disse typene er at pasientene lider av appetittforstyrrelser. De fleste av disse pasientene vil derfor utvikle ekstrem overvekt allerede som barn.

— Det kan være at pasientene har mutasjoner i ett spesielt gen som gjør at de ikke er i stand til å føle seg mette, forklarer Wangensteen.

Foreløpig er ekspertene i startgropen for å utvikle medisiner som kan behandle dem som lider av arvelig fedme. I Norge har man ennå ikke har funnet pasienter som har disse spesielle diagnosene. Derfor er det ennå ingen her som er kurert for arvelig fedme ved hjelp av medisiner. Men vellykket behandling er gjennomført både i USA og England.