— Vi har null erfaring med to på en gang, så dette blir en utfordring. Vi ønsket oss tre barn. Med to gutter fra før ville vi gjerne ha en liten jente. At vi skulle få en bonusbaby, kom som et sjokk, sier Monica Tetlye.

Først kom jenten, ti minutter senere gutten. Dermed var mamma Monica og pappa Bjørn Anders Brimsholm blitt firebarnsforeldre, og de to ferske familiemedlemmene går inn i statistikken som viser at det fødes stadig flere tvillinger i Norge.

Les også:

Færre prøverørstvillinger

Flere flerlinger

Ifølge tall fra medisinsk fødselsregister blir det født i underkant av 60.000 barn årlig. Nær to prosent er tvillinger eller flerlinger.

— Tall viser at tvillingfrekvensen har steget siden 1988, sier Anne Tandberg.

Vanligvis jobber hun som seksjonsoverlege ved seksjon for assistert befruktning ved Kvinneklinikken, men siden april har hun hatt permisjon for å forske på tvillinger og flerlinger.

Sjansen for å få tvillinger øker ved assistert befruktning, men ifølge Tandberg forklarer ikke det den generelle økningen i antall flerbarnsfødsel.

— En fjerdedel av tvillingparene blir til på denne måten, men hvis man justerer for dem født ved hjelp av assistert befruktning, viser tallene at tvillingfrekvensen stiger med 60 prosent.

Eldre mødre

Tandberg mener flere faktorer spiller inn. Foreløpig er det ikke funnet noe gen som viser at noen har større sannsynlighet for å få flere barn i samme kull.

— Vi vet at kvinner føder barn senere nå enn før, og de over 35 år har to og en halv gang større sjanse for å få tvillinger enn en på 20 år, sier Tandberg.

Økt bruk av fruktbarhetsfremmende legemidler kan være en annen forklaring. Det mest vanlige heter Pergotime, som kan fås på resept for kvinner som har nedsatt fertilitet som følge av hormonforstyrrelser. Pergotime gis vanligvis ved sjelden eller ingen eggløsning, men den kan også gis til kvinner hvor det tar tid å bli gravid.

— Mange som prøver å få barn blir kanskje bekymret når det ikke skjer med en gang, og kan derfor ty til medisiner tidligere enn de burde. Tall jeg har fått fra legemiddeltilsynet sier at det har skjedd en 15-dobling av salget mellom 1972 og 2004, sier Tandberg.

Legemiddelet kom på markedet før 1970. Ifølge Folkehelseinstituttets reseptregister er det registrert at 5485 kvinner brukte Pergotime i 2007.

Overvekt

Tandberg undersøker også om norske kvinners generelle vektøkning kan være en årsak til at flere par får flerlinger.

— Når man forsker, holdes alle muligheter åpne. Vi vet at kvinner blir både høyere og øker i vekt. Spesielt de med høy BMI kan få forstyrrelser i syklusen som igjen kan ha sammenheng med det å få tvillinger. Det er nemlig toeggede tvillinger som øker mest, sier forskeren.

Sidsel Graff-Iversen, forsker og lege ved Folkehelseinstituttet, viser til data fra helseundersøkelser der det ble påvist BMI på 30 eller over blant 13 prosent av 30-årige kvinner i perioden 2000-2003.

— Men for 40-åringer har vi bedre tall. På begynnelsen av 90-tallet var det ni prosent med BMI på 30 og over. På slutten av 90-tallet hadde dette økt til 13 prosent, mens det i 2000-2003 ble påvist 16 prosent med BMI på 30 og over, sier Graff-Iversen.

I Monica Tetlyes tilfelle er verken overvekt eller bruk av legemidler årsak til babybonusen.

— Det er nok sikkert fordi jeg er 34 år. Jeg hørte en gang at de mellom 32 og 34 har stor sjanse for å få to i slengen.

Paret opplevde sitt tredje svangerskap litt annerledes enn de to andre. Denne gangen kjente de spark fra begge kanter, gikk på ultralyd flere ganger, og var urolige for å føde prematurt.

— Det er dobbel lykke, men også dobbel bekymring, sier Brimsholm.

Hva tvillingene skal hete, er foreløpig usikkert, men storebror Anders (5) ønsker at søsteren skal hete Nora.

— Også kanskje Henrik, sier Tetlye.

— Muligens blir det ny syvseter også, sier far og smiler.

BABYBONUS: Ikke bare én, men to. Pappa Bjørn Anders Brimsholm med sin nyfødte sønn og datter.
Amundsen, Paul S.