Hypermoderne norsk undervannsteknologi er nå tatt i bruk for å kartlegge hvordan man på best mulig måte kan takle den alvorlig miljøtrusselen to kilometer vest for Fedje. På 150 meters dyp ligger de to vrakdelene av U-864. I stålbeholdere lagret i den ikke trykkfaste kjølen befinner det seg 65 tonn flytende kvikksølv. Norske myndigheter har satt seg fore å bli kvitt denne alvorlige miljøtrusselen. Forundersøkelsen som skal kartlegge vraket og havbunnen rundt det er i gang.

Miniubåt ned til vraket

Informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket sier til Bergens Tidende at «Geo Bay» seilte ut fra AS Geoconsults base i Eidsvåg til posisjonen utenfor Fedje mandag. Ved midnattstider natt til mandag ble en fjernstyrt miniubåt senket ned til vraket og begynte på jobben som skal være avsluttet til helgen.

I juni i år anbefalte Kystdirektoratet overfor Fiskeri— og kystdepartementet å iverksette tiltak for å fjerne kvikksølvforurensningen fra ubåtvraket. Regjeringen besluttet for tre uker siden å bevilge 14,7 millioner kroner til et forprosjekt for å kartlegge tilstanden på ubåtskroget og hvordan det vil takle påkjenninger ved en eventuell heving. Videre skal forprosjektet avdekke hvor kvikksølvet ligger i vraket og hvor rustangrepet kvikksølvbeholderne. Det skal også tas prøver av havbunnen rundt vraket, og tas både vannprøver og prøver av fisk fra området rundt vraket.

— Vi ønsker å finne den beste løsningen for å fjerne forurensningsfaren permanent, sa fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen da Regjeringen bevilget pengene til forundersøkelsen. Ludvigsen sa at dette er særdeles viktig for miljøet og for det gode omdømmet til norske sjømatprodukter.

Stor interesse fra medier

AS Geoconsult skal avgi sin rapport om undersøkelsene i midten av november. Kystdirektoratet skal gjennomgå rapporten og avgi sin anbefaling til Fiskeri- og kystdepartementet om valg av fremgangsmåte for fjerning av miljøforurensningen.

Beredskapsdirektør Tor Chr. Sletner i Kystdirektoratet har opplyst til BT at denne anbefalingen vil foreligge innen 1. desember. Deretter skal departementet fatte sin beslutning om hva som skal gjøres med vraket og det farlige kvikksølvet.

Kystdirektoratet har foreslått at tyske og engelske myndigheter blir invitert til å være representert i styringsgruppen for den prosjektorganisasjonen som skal få ansvaret for å gjennomføre tiltakene man blir enige om. Det er antydet at det kan koste flere hundre millioner kroner å løse problemet som U-864 utgjør.

I dag er et stort antall av fotografer og journalister fra aviser, radio og fjernsynsselskaper fra inn- og utland invitert av Kystverket til å følge arbeidet AS Geoconsult er i gang med. Mediefolkene skal i dag gå om bord i «Geo Bay» på Fedje og bli orientert om situasjonen så langt i prosjektet.

UBÅTGRANSKER: Spesialfartøyet «Geo Bay» er i gang med å undersøke ubåtvraket utenfor Fedje. FOTO: AS GEOCONSULT