— Dette er en hån mot de gamle sliterne. Mens landet renner over av enorme oljeinntekter, og politikerne bevilger seg selv gode pensjoner, er minstepensjonistene latt fullstendig i stikken!

Inger Johanne Knudsen er ikke nådig i sin dom over regjeringen og statsbudsjettet. Som leder av Norsk Pensjonistforbund i Hordaland møter hun stadig fortvilte minstepensjonister som ikke skjønner hvorfor de skal stå bakerst i køen når velferdsgodene og statens rikdom fordeles.

Grunn til optimisme

Hun er forundret over at det er en rød-grønn regjering, av alle, som er så påholden med å hjelpe denne svake gruppen av pensjonister. Knudsen sier at hun hadde grunn til å vente så mye, mye mer etter å ha hørt på valgtaler og rause løfter gang etter gang.

— Senest i denne valgkampen ble vi forespeilt bedring i minstepensjonen. Og i mai var jeg i møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet der dette temaet var på sakskartet. Vi hadde grunn til å være optimistiske etterpå. Men dette er virkelig en nedtur for oss, sier hun, og legger til:

— Minstepensjonistene sakker akterut, og de tar ikke til motmæle. Det er en taus gruppe som med god grunn har resignert. Du så skuffet jeg er over Bjarne Håkon Hanssen!

Gjerne høy husleie

Lederen i Norsk Pensjonistforbund, Harry Jørgensen, er like skarp i sin kommentar:

— Dette er en stor skam av regjeringen! Mange eldre kvinner som lever på denne skrale pensjonen betaler i mange tilfeller 5000-6000 kroner i husleie i måneden. Da kan man tenke selv hva de har igjen til andre ting. Dette er virkelig fattige mennesker vi snakker om, sier Jørgensen.

Han ser en skrikende kontrast til den virkeligheten som minstepensjonistene må finne seg i, og den bugnende rikdom store deler av befolkningen nyter godt av.

— Jeg er så inderlig skuffet, for da vi hadde møte med statsråd Bjarne Håkon Hanssen i vår, ble vi stilt i utsikt at minstepensjonistene skulle få et skikkelig løft. Det er nå ti år siden de fikk det sist, sier han.

Jobbe for å overleve?

Statsminister Jens Stoltenberg ble konfrontert med minstepensjonistenes kår i Stortinget etter at budsjettet var presentert.

Siv Jensen (FrP) sa blant annet at «man kan ikke kreve at minstepensjonister må begynne å jobbe igjen for å overleve».

Stoltenberg parerte med at «kjøpekraften til ministepensjonistene økte i år, og vil fortsette å øke neste år. Å avskaffe all fattigdom en gang for alle er en krevende oppgave.»

Silje Katrine Robinson