Forrige uke ble den somaliske kvinnen og hennes seks år gamle sønn Munir sendt tilbake til Italia, hvor hun har bodd på gata siden. Omar ble kastet ut av Norge i henhold til Dublin-konvensjonen, som sier at asylsøkere skal behandles i det europeiske landet de først kommer til. Utlendingsnemnda (UNE) har avvist en anmodning om å se på Omars sak på nytt fordi hun allerede har fått internasjonal beskyttelse i Italia.

Fathia Omar har vært gjennom en omfattende operasjon i Norge grunnet skader hun har fått etter voldtekt og mishandling i hjemlandet, ifølge TV 2. Legen hennes, Ulf Hørlyk, dro mandag til Genova for å se til sin pasient.

— Fathia er den pasienten jeg har møtt som har vært mest mishandlet av alle. Hun er torturert, voldtatt mellom 80 og 100 ganger over en periode på 20 dager. Hun er mishandlet til psykisk sykdom, fortalte Hørlyk til fjernsynskanalen da han reiste.

UNE sier kvinnen tidligere har fått behandling for fysiske og psykiske plager i Italia og at hun oppga å ikke ha slike problemer da hun søkte om asyl i Norge.