— Det er forferdelig at denne feilen skjedde. Det ser ut som om dette har fått fatale følger. Men vi vet jo ikke om domstolen ville ha tatt politiets begjæring om varetekt til følge, sa justisminister Hanne Harlem på en pressekonferanse mandag.

Det var Oslos politimester Anstein Gjengedal som opplyste om feilen, og han beklaget sterkt at en av de siktede i drapet på Benjamin Hermansen ikke ble begjært fengslet etter knivstikking i desember.

Gjengedal valgte ikke å betrakte justisministerens beklagelse som noen kritikk av Oslo-politiet.

Personen det gjelder var innblandet i en knivstikkingssak med rasistiske overtoner i desember, men ble ikke begjært fengslet. Etter avhør var han ute på gata allerede neste dag.

— Han skulle ikke vært løslatt. Dette skulle ikke skjedd. Politiet gjorde en feil, gjentok Gjengedal flere ganger, samtidig som han understreket at det ikke er sikkert at forhørsretten ville ha tatt politiets begjæring til følge.

Mer varetekt Gjengedal gjorde det klart at vedkommende som er siktet i Holmlia-saken, burde vært forsøkt fengslet på grunnlag av den forrige siktelsen.

— Hvis noen siktes for legemsbeskadigelse med kniv, er det grunnlag for fengsling, sa han.

Han kjente ikke til hvordan politijuristen vurderte saken den gang, men han antydet at juristen trolig vurderte muligheten for å få knivstikkeren fengslet som små, fordi praksis i forhørsretten har vist at det har vært vanskelig å få medhold for politiet.

— Terskelen i forhørsretten for å få medhold i begjæring om fengsling har vært for høy, men i lignende saker har jeg gitt beskjed om at det skal begjæres fengsling. Hvis vi skal komme voldsbruken til livs, må vi bruke varetektsinstituttet, sa politimester Gjengedal.

Lite miljø Overvåkingssjef Per Sefland sa på mandagens pressekonferanse at POT har god oversikt over det nynazistiske miljøene i Norge. De fleste av disse befinner seg i Oslo og langs kysten til Bergen, med et støttepunkt i Kristiansand.

— Kartleggingen av de nynazistiske miljøene er en høyt prioritert oppgave.

Vi har et rimelig godt bilde av de forskjellige miljøene som teller maksimalt 150 personer. Det er stor variasjon både i alder og i ideologisk interesse. Det er en mangslungen materie, sa Sefland.

Han ville ikke ufarliggjøre det norske nazimiljøet selv om det etter hans mening var lite.

— Muligheten for voldsomme utfall er absolutt til stede om det for eksempel skulle dukke opp en betydningsfull leder. I dag er virksomheten dårlig planlagt, og det som skjer, er stort sett spontane aksjoner, sa overvåkingssjefen.

NTB