EFTAs overvåkingsorgan ESA har fått en klage på at fastlegeordningen binder opp pasientene, slik at det ikke blir noen igjen til legene fra andre EØS-land. ESA vil ikke røpe hvem klagen kommer fra, melder NRK.

Sosial— og helsedepartementet mener fastlegeordningen ikke er i strid med reglene i EØS, fordi pasientene fortsatt har anledning til å velge lege fritt. Departementet vedgår likevle at ordningen kan gjøre det vanskeligere å etablere seg for utenlandske leger.

(NTB)