Nylig ble også en allmennlegepraksis i Fyllingsdalen solgt for 950.000 kroner.

— Tidligere var prisnivået for lavt. De siste tre årene har prisene steget langsomt, men jevnt. Men vi beveger oss ikke engang i nærheten av omsetningstaket, og i årene som kommer må vi forvente fortsatt prisøkning, sier Gunnar Ramstad, hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen.

Da fastlegeordningen ble innført, utarbeidet landets allmennleger nye regler for omsetning av legepraksiser. Makspris er nå 136 prosent av brutto omsetning.

I Den norske lægeforening blir det antydet at gjennomsnittsprisen for etablerte praksiser ligger et sted mellom 500.000 og 800.000 kroner. Men i utkantstrøk, hvor pasientlistene som tilhører praksisen er kortere og inntektsmulighetene dårligere, er prisen lavere.

11 hjemler solgt i Bergen

Det er kommunene som administrerer fastlegeordningen. Kommunene skal ha beskjed, når en legepraksis bytter eier.

— Men prisen er oss uvedkommende, sier Finn Marcussen ved helsevernetaten i Bergen kommune. Han opplyser at i Bergen har det bare vært 11 hjemler som har skiftet eier siden 2001 da fastlegeordningen ble innført. Fem av hjemlene ble solgt i fjor,

Aldersgrensen for å praktisere som fastlege er 67 år. I løpet av året vil flere praksiser bli lagt ut for salg fordi legene skal pensjoneres.

Får 311 kroner per pasient

En fastlege får utbetalt et grunnbeløp for hver enkelt pasient som står på pasientlisten. I år er dette beløpet 311 kroner pr. pasient En pasientliste med 1500 navn gir dermed en årlig inntekt på i underkant av 500.000 kroner, uten at noen av pasientene bestiller time hos legen en eneste gang.

I de store byene, hvor legetettheten er stor, regnes det som umulig etablere seg som allmennpraktiker uten å ha et visst antall listepasienter. Eneste mulighet for å komme i gang uten for store utgifter vil være enten å «kapre» pasienter fra andre eller å få overta en fullstendig liste fra en annen.

«Uhyre billige»

Lege Gunnar Ramstad mener at dagens prisnivå på legepraksiser er lavt. Han er lei av påstander om at allmennleger «kjøper og selger mennesker» på en liste.

— Legepraksiser er uhyre billig sammenliknet med annen næringsvirksomhet, sier Ramstad, som er provosert over påstander om at prisene på allmennlegepraksiser er skrudd opp på grunn av pasientlistene, som kom med fastlegeordningen i 2001.

— Jeg er så lei av å høre om de der listene! Å insinuere at vi leger kjøper og selger mennesker på en liste er svært upresist. Ingen kan selge et menneske, og pasientene kan når som helst bytte fastlege. Det vi selger er en omsetning, sier Ramstad til BT.

Etter hans syn er den forventete prisøkningen på fastlege-praksiser i Bergen sunn.

— Ja, det er min personlige mening. Å kjøpe en oppegående, velfungerende allmennpraksis er en meget god handel for kjøperen.

Ramstad viser til Danmark, der prisnivået i årevis har ligget tett oppunder 133 prosent av omsetningen.

— Selv en distriktspraksis på Nord-Jylland oppnår høyere pris enn én i Bergen sentrum.

- Kvalitet, ikke mengde

Ifølge Ramstad teller pasientlistene bare en tredel for salgsprisen. I 2004 ble to praksiser i Bergen med 1200 pasienter hver solgt for henholdsvis 600.000 og 900.000 kroner - altså, en prisforskjell på femti prosent.

— Kvaliteten på den opparbeidete praksisen er viktigst. Hvis en lege har 1200 pasienter på listen, men sitter alene i en nedslitt praksis, blir prisen mye lavere enn for en oppegående gruppepraksis med kvalitetssikring, internkontroll og dyktig personale, sier Ramstad.