Nå har den erfarne hordalandslegen fått en advarsel for brudd på helsepersonelloven. En slik advarsel er et av de sterkeste virkemidlene Helsetilsynet kan ta i bruk.

Kvinnen (59) døde av kreft i 2007. Hun hadde vært pasient hos legen i mange år, og de kjente hverandre derfor godt.

Krass kritikk Men da familien observerte at allmenntilstanden hennes ble kraftig forverret utover våren 2007, lot fastlegen være å henvise henne til spesialist.

«Du har (...) vært vitne til en symptomutvikling over måneder uten at du har innsett at symptomenes varighet og tiltagende ledsagersymptomer har vært spesielle eller alarmerende», skriver Statens helsetilsyn i advarselsbrevet til legen.

Helsetilsynet mener at selv om det ikke er sikkert at kvinnens sjanser for å overleve hadde vært bedre hvis hun hadde blitt behandlet tidligere, burde legen ha utvist «større aktivitet» i å vurdere kvinnens plager.

– Ubehagelig Fastlegen har bedt om at vedtaket omgjøres. Han mener det bærer preg av etterpåklokskap, og at feil lovanvendelse er tatt i bruk.

«Det var i lys av (sykehistorien til pasienten) svært vanskelig å anta at denne pasienten var alvorlig syk», skriver han.

På spørsmål fra bt.no henviser han til taushetsplikten og ønsker ikke å kommentere saken. Men han erkjenner at saken er svært ubehagelig for ham.

– Kommer du til ytterligere å forfølge saken?

– Hva skulle det føre til? Det er det ingen vits i, sier legen.

bt.no har også vært i kontakt med kvinnens ektemann. Han ønsker ikke å kommentere Helsetilsynets avgjørelse.