En nesten to uker lang forhandlingsrunde i FN-regi ble avsluttet fredag, uten enighet om grunnlaget for diskusjoner om en ny internasjonal klimaavtale.

Dermed er det duket for nye og harde klimakonfrontasjoner når regjeringssjefene i G8-landene møtes til toppmøte i Tyskland i begynnelsen av juni.

Kyotoavtalen utløper i 2012. Dersom en ny internasjonal avtale skal være på plass til da, må reelle forhandlingene komme i gang på FNs klimamøte i Bali i desember, mener FN-forhandlere.

Det vil ta tid å forhandle ferdig en slik avtale, og det vil også ta tid før avtalen er formelt godkjent i landenes nasjonalforsamlinger, og dermed kan tre i kraft.

Fortsatt nei fra USA

Møtet i Bonn, der utsendinger fra over 160 land deltok, skulle forberede diskusjoner om en ny klimaavtale på Bali. Men diskusjonene endte like fastlåst som de har pleid å gjøre: USA står fast på at de ikke vil forhandle om en ny avtale om forpliktende utslippskutt. Og så lenge USA ikke vil ta på seg forpliktelser, sier også store utviklingsland som Kina nei.

– I en ny avtale må alle de store utslippslandene med, både USA, Kina og India. Jeg har svært små forventninger til at vi skal klare å starte forhandlinger på Bali-møtet, sier Japans klimaforhandler Mutsuyoshi Mishimura til Reuters.

USA har ikke ratifisert Kyotoavtalen, mens Kina og andre utviklingsland ikke er pålagt konkrete utslippskutt i avtalen.

– Positive signaler

Yvo de Boer, leder for FNs klimakonvensjon, ser likevel enkelte positive signaler etter møtet i Bonn. På en pressekonferanse fredag trakk han særlig fram at to viktige utviklingsland som Brasil og Sør-Afrika varslet vilje til å diskutere framtidige klimaforpliktelser.

– Jeg mener vi har fått oppmuntrende signaler både fra utviklingsland og industriland om vilje til nye forhandlinger, sa Yvo de Boer.

Møtet i Bonn diskuterte også spørsmålet om overføring av klimavennlig teknologi til utviklingsland og tiltak for å begrense avskoging.

Strid på toppmøte

Klimaspørsmålene står også høyt på dagsordenen på G8-toppmøtet i Tyskland 5. og 6. juni. Forbundskansler Angela Merkel, som er vert for toppmøtet, ønsker at det skal vedta en klimaerklæring med uttalt målsetting om å halvere verdens utslipp av klimagasser innen 2050.

Utkastet til klimaerklæring slår også fast at det er svært viktig å hindre en global oppvarming på mer enn 2 grader, og understreker behovet for en ny og forpliktende klimaavtale etter Kyoto.

USA forsøker etter beste evne å svekke erklæringen, og vil fjerne alt snakk om behovet for en ny avtale og konkrete tall og forpliktelser, skriver Financial Times.

Demokratiske komitéledere i Kongressen sier de er svært bekymret over meldingene om at USA vil svekke G8-erklæringen.

– USA må ikke lenger utsette handling for å møte denne alvorlige trusselen, skriver de 15 i et brev til president George W. Bush.

G8-toppmøtet samler stats— eller regjeringssjefene fra USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Russland.