Sykepleierforbundets leder Bente G. H. Slaatten beskriver utspillet fra lederen i Stortingets sosialkomité, John Alvheim (Frp), om at streiken går ut over pasienters helse og at sykepleierne mister sympati som "et slag i lufta".

— Det er bare én ting som kan stanse streiken og det er at NAVO setter seg til forhandlingsbordet, understreker Slaatten overfor NTB.

Hun sier at den "normale" situasjonen der cirka 250.000 pasienter står på ventelister i 200 dager, er et langt større helseproblem for landet enn denne streiken.

— Hvis Alvheim ønsker å løse det problemet, er det økt lønn til sykepleierne som må til, sier Slaatten.

Alvheim-utspill

Alvheim mener virkningen av sykepleierstreiken er så alvorlig at helseministeren og regjeringen nå bør gripe inn.

— Jeg får daglig telefoner fra pasienter som har stått på ventelister i måneder og opptil to år eksempelvis for en hofteoperasjon. De skulle nå behandles, men så kommer streiken og stopper dette. Så sitter de der med 24 timers smertehelvete, sa Alvheim onsdag.

Han stiller seg undrende til at Sykepleierforbundet ikke ville akseptere å ta lønnsforhandlingene i den vanlige tariffrunden til våren. Sykepleierne er i ferd med å ødelegge den sympatien for et lønnsløft som de har opparbeidet i det politiske miljøet, hevder han.

(NTB)