Valgkomiteen skulle ha hatt sitt neste regulære møte i oktober, men komitéleder Valla finner det åpenbart nødvendig å gå en runde i forlengelsen av landsstyremøtet som holdes på Gardermoen. Noen endelig avklaring kommer imidlertid ikke før på landsmøtet i november.

Valla selv vil ikke kommentere hva som skal gjøres på møtet, og valgkomiteens sekretær Karl Erik Høegh forsøker overfor Aftenposten å avdramatisere det hele. Ifølge Høegh er det mer snakk om en oppsummering av debatten,"fordi mesteparten av medlemmene er der likevel", enn noe aktivt forsøk på å sette sammen en innstilling allerede nå.

Bred og åpen debatt

Arbeiderpartiet har selv lagt opp til en bred og åpen prosess om hvem som skal bli nestledere i partiet, og det er ennå mange uker til landsmøtet. Å kneble debatten vil ingen ta til orde for, men de mest sentrale kandidatene kan jo bli oppfordret til å profilere Ap-saker, snarere enn seg selv.

Debatten om kvinneandelen i Aps toppledelse har på ettersommeren avløst blokkspekulasjonene i kjølvannet av Jens Stoltenbergs invitasjon til SV og Sp om regjeringssamarbeid i 2005.

Nå er det nestlederkandidat Trond Giske, og til en viss grad Karita Bekkemellem Orheim og de øvrige konkurrentene det dreier seg om i alle kanaler og aviser. Både Giske og Bekkemellem Orheim beklager at personstriden blir så dominerende, men ingen av dem har vist vilje til å løfte en finger for at debatten kanskje kan komme ned på et nivå som folk fleste finner rimelig for et nestlederverv.

40 prosent overalt

Striden står om antallet menn og kvinner i toppledelsen. Ap-kvinnene krever at partiets husregel om 40 prosents kvinneandel skal gjelde for ledelsen på fire og ikke bare for sentralstyret som sådan. Partisekretær Martin Kolberg, en av mennene i toppledelsen, mener at partiledelsen ikke er skilt ut som noe eget organ i statuttene og at regelen om 40 prosent gjelder for et samlet sentralstyre.

Med Stoltenberg som partileder, Kolberg gjenvalgt som partisekretær og Hill-Marta Solberg som nestleder også etter landsmøtet, krever kvinnefløyen at det ledige nestledervervet må bekles av en kvinne.

Får dette gjennomslag, betyr det farvel til både Giske, Bjarne Håkon Hanssen og Dag Terje Andersen. Spørsmålet om utfordrernes plassering på partiets høyre— eller venstrefløy, og deres standpunkter i aktuelle saker, underordnes kravet om likestilling.

Trekk deg!

I Dagbladet lørdag fikk Giske klar beskjed fra utgående sentralstyremedlem Grethe Fossum om at han bør trekke seg, dersom han mener alvor med likestilling. Men Giske har betydelig støtte, særlig blant de yngre i partiet, som ser ham som en venstreorientert korreks til Stoltenberg i partiledelsen.

Arbeiderpartiet er igjen havnet i den ulykksalige situasjon at personstrid overskygger politiske saker. Etter avklaringen mellom Stoltenberg og Thorbjørn Jagland om ledervervet var det nettopp dette som skulle unngås, slik at man etter et elendig valg kunne starte gjenoppbyggingen med fokus på politikk og ikke person.

Nå hardner frontene for hver dag som går, og dersom ikke valgkomiteen klarer å skape en slags orden i sakene, vil det bli to og en halv måned med mer av det samme fram til landsmøtet. Så gjenstår det å se hva som blir velgernes dom over en ny personstrid så kort tid etter den forrige.

(NTB)