INGVILD RUGLAND

— Dette er en meningsløs konflikt.

Administrerende direktør Ketil Lenning i Odfjell Drilling leder forhandlingsutvalget hos Norges Rederiforbund (NR). Nå er han og resten av rederne lei av streiken, som har vart i ni uker. Derfor gikk de ved midnatt natt til i dag til lockout.

Det betyr at tre mobile borerigger, ett produksjonsskip og åtte boreinnretninger blir rammet. Totalt er nå 500 medlemmer i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) rammet av streik eller lockout.

— Vi vil presse OFS til å komme oss i møte for å få en avslutning på dette. OFS har ikke akseptert det som 80 prosent av arbeidstakerne innen det samme området har akseptert, sier Lenning.

De andre fagforeningene Nopef og DSO ble enige med Rederiforbundet 9. juni. Men OFS-leder Terje Nustad er ikke enig i sammenlikningen.

— De andre har godtatt en avtale ut fra økonomiske forhold, våre krav bygger på jobbtrygghet, sikre ansettelsesforhold og faglige rettigheter, sier Terje Nustad.

Lenning beskylder OFS for å være konfliktorientert og uinteressert i å finne løsninger for arbeidstakere som nå står i fare for å miste jobbene eller bli permittert som følge av streiken.

Nustad avviser dette kontant.

— De har selv satt våre arbeidsplasser i fare ved å si opp norske arbeidere og ansette utlendinger ansatt i selskaper registrert i skatteparadis, sier Nustad.