Akademikerne vil etter det NTB kjenner til ikke kreve høyere ramme for lønnsøkningen enn de tre andre organisasjonene, men vil at en større del av fordelingen skjer lokalt. I så fall måtte de fått en annen tariffavtale enn den YS, Unio og LO har sagt ja til, og det vil ikke staten godta.

– De fire organisasjonene har hatt likelydende tariffavtaler, og Akademikerne har sagt i hele prosessen at de ønsker det fortsatt, sier statens personaldirektør Jørn Skille til NTB.

Ikke alle organisert

Hvis Akademikerne får en egen avtale, kan det bli slik at folk på samme arbeidsplass med samme arbeidsoppgaver og samme utdanning får ulike lønnssystemer.

– Det er langt fra alle akademikere som er organisert i Akademikerne, og det betyr at i departementer og direktorater ville man få forskjellige potter avhengig av hvor man er organisert. Sånn vil ikke staten ha det, sier Skille.

Han fastslår også at det er uaktuelt for staten å legge mer penger på bordet for å tilfredsstille Akademikernes krav. Regjeringen gikk inn med ekstra penger da Akademikerne brøt meklingen, og det ble flyttet penger fra de øverste lønnstrinnene til de nederste.