— Det var med skuffelse jeg noterte meg mange arbeidsgiver-representanters reaksjon på mitt forslag om rett til gratis trening i arbeidstiden. Dagens arbeidsliv tar ikke vare på arbeidstakerne på en god måte, og det er behov for å tenke radikalt nytt når det gjelder arbeidsmiljø, sier Jagland i et brev til sine partifeller.

Han tar til orde for en ny arbeidslivslov som ser på helheten i arbeidstakernes situasjon og som gir nye rettigheter.

— Fysisk trening tilrettelagt av arbeidsgiver i arbeidstiden, fleksibel arbeidstid og barnepass mener jeg er tiltak som må inn i den nye arbeidslivsloven. Dette ble også vedtatt i partiprogrammet på vårt landsmøte i november, sier Ap-lederen.

NTB