– Vedtaket om å utvise mulla Krekar står fast, sier arbeids— og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Hanssen sier Krekar kan bli utvist før mullaens ankesak kommer opp for lagmannsretten. Krekar anla sak mot den norske stat våren 2005 for å få kjent utvisningsvedtaket ugyldig, men tapte i tingretten. Mullaen har anket saken til lagmannsretten.

– Mulla Krekar kan utvises før saken er prøvd av lagmannsretten dersom norske myndigheter får en avtale med en folkerettslig anerkjent regjering i Irak om at Krekar ikke risikerer dødsstraff, tortur eller uverdig behandling, poengterte Hanssen da han fredag ettermiddag orienterte om den nye regjeringens syn på Krekar-saken.

– Spesiell sak

Hanssen understreker at enkeltsaker innen asylpolitikken ikke er politikernes ansvar, men Utlendingsdirektoratets (UDI) og Utlendingsnemndas (UNE). Krekar-saken er imidlertid spesiell fordi mullaen er vedtatt utvist med henvisning til rikets sikkerhet.

– Jeg har da adgang til å omgjøre den instruksen, og min konklusjon er at jeg ikke vil instruere om å endre vedtaket. Med andre ord: Utvisningen av mulla Krekar står fast, sier Bjarne Håkon Hanssen.

– Vil ta kontakt

Han påpeker at det er berammet valg i Irak 15. desember:

– Dersom valget gjennomføres, forventer vi at det etableres en folkerettslig anerkjent regjering. Når en slik regjering er på plass vil vi kontakte den så raskt som mulig for å få forsikringer om at mulla Krekars grunnleggende rettssikkerhet vil bli ivaretatt dersom han utvises. Får vi slike forsikringer, vil legge opp til å gjennomføre utvisningsvedtaket så raskt som mulig, sier Hanssen.

Statsråden understreker at han har brukt mye tid på å gå gjennom saken og sier at han her helt trygg på at beslutningen om å opprettholde utvisningsvedtaket «er truffet på et tilfredsstillende grunnlag».

Hanssen ønsker imidlertid ikke å utdype hvilke detaljerte krav som vil bli stilt til en eventuell forsikring eller garanti fra irakiske myndigheter om at Krekar ikke risikerer dødsstraff eller tortur.

Må vente

Da Oslo tingrett nylig avviste mulla Krekars anke over myndighetenes utvisningsvedtak, slo dommen fast at Krekar ikke kan sendes til Irak før forholdene i landet er slik at han ikke risikerer dødsstraff eller tortur.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Gjennom hele 90-tallet arbeidet han med å bygge opp en væpnet islamistisk gruppe, Ansar al-Islam, i Irak. Kurdiske myndigheter har beskyldt gruppen for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen.

Tidligere kommunalminister Erna Solberg (H) besluttet i februar 2003 at Krekar skulle utvises. Norsk politi innledet etterforskning mot Krekar, mistenkt for overgrep i Nord-Irak. Saken ble henlagt.