• Fartsbøllene kan stoppes, hvis vi virkelig vil, sier fungerende vegdirektør Kjell Bjørvig foran tirsdagens krisemøte hos samferdselsminister Torild Skogsholm (V) om økningen i trafikkulykkene.

— Automatisk trafikkontroll, det vil si større bruk av fotobokser, vil være et effektivt hjelpemiddel for å redusere farten på de mest ulykkesutsatte delene av veinettet, mener Bjørvig.

Fotobokser

–Med mulighetene som ny teknologi gir oss, vil utvidet bruk av fotoboksene virkelig kunne ramme fartsbøllene, sier han.

Bjørvig vil ta med seg forslaget til møtet hos samferdselsministeren der representanter fra Vegdirektoratet, politiet og Trygg Trafikk skal diskutere med Skogsholm hva som kan gjøres for å skjerpe innsatsen mot trafikkulykkene.

Tallene for juni viser det høyeste antall trafikkskadde på 13 år. 1.272 personer ble skadd i juni, mens 28 omkom i ulykker på veiene.

— Ved hjelp av nye digitale kameraer er det mulig å knipe alle som passerer en fotoboks med for høy fart. Samtidig kan vi kontrollere gjennomsnittshastigheten mellom fotoboksene, sier Bjørvig.

Han viser til at det ikke lenger vi svare seg med "kenguru-kjøring" dersom politiet måler bilens gjennomsnittshastighet. Bilister som i dag setter ned farten akkurat idet de passer en fotoboks, for så å sette opp farten igjen, vil ikke slippe unna politiets klør.

Fungerende vegdirektør Bjørvig tar også til orde for en effektivisering av fartskontrollen.

- Vekk med fartsbøllene

–Fartsbøllene og risikosøkerne må lukes ut på en mer effektiv måte, sier Bjørvig.

Han foreslår at lavere fartsovertredelser avkriminaliseres slik at forelegg erstattes med gebyr som Vegvesenet kan ilegge. Dermed kan politiet få mulighet til å bruke sine ressurser på råkjørerne.

— Prikkbelastningen som skal innføres, vil forsterke virkningen av digital kontroll, sier han.

Fart dreper

Bjørvig viser til at det er farten som dreper. En tommelfingerregel sier at 5 prosents reduksjon i gjennomsnittsfarten, gir 10 prosent reduksjon i tallet på skadde og 20 prosent færre drepte.

Han viser til at ulykkene sank med over 10 prosent etter at farten ble satt ned fra 80 kilometer i timen til 70 på strekningen Bergen-Voss. Erfaringer fra den gamle veien gjennom Vestfold viser den samme tendensen.

Den fungerende vegdirektøren forstår Datatilsynets skepsis til større bruk av automatisk kontroll av hensyn til personvernet. Bjørvig mener at dette problemet kan løses ved at alle data om bilister som kjører lovlig., kan bli slettet straks de passerer neste fotoboks.

— Lovbryterne vil derimot bli tatt, sier Bjørvig.

Han er svært bekymret for unge bilister i 22-23-årsalderen med liten kjøreerfaring som søker spenning. De bruker ikke bilbelte, og mister kontrollen over bilen under råkjøring i nattetimene.

(NTB)