Det mener sosiologiprofessor An-Magritt Jensen ved NTNU. Hun har i flere år forsket på norske familieforhold.ý Samboerbrudd skjer tre ganger oftere enn skilsmisse. Dermed løper barn av samboende foreldre en lagt større risiko for foreldrebrudd enn barn av gifte. Samtidig skjer samboerbruddene ofte når barna er ganske små. Jo mindre barna er, dess større sannsynlighet er det for at barna blir boende hos mor, sier Jensen til NTB. Hun mener dette er oppsiktsvekkende.ý Man har jo en oppfatning av at det er moderne par med moderne innstillinger som velger samboerskap. Samtidig har vi hatt en debatt om fedre som omsorgspersoner. Da er det overraskende at det ikke er noen bevegelse i forhold til hvem barnet bor med, fastslår Jensen.