Tallene kommer fram i en nordisk tilbakfallsstudie som publiseres av Kriminalomsorgens utdanningssenter, skriver Dagbladet.

Mens 20 prosent av de straffedømte i Norge pådrar seg nye straffer i løpet av de to første frie årene, er tallene høyere i nabolandene. I Danmark gjelder dette 29 prosent, i Finland 36 prosent og i Sverige 43 prosent.

Klarer du deg først gjennom de to første årene etter soning, er mye gjort. Undersøkelsen gir oss grønt lys til å intensivere dagens kriminalpolitikk, sier justisminister Knut Storberget til Dagbladet.

Det er første gang det er blitt gjennomført en slik undersøkelse i Norden.

– Gjengangerne har lett for å prege oppfatningene til dem som jobber med straffedømte. Man glemmer det store antallet som ikke begår ny kriminalitet, fordi man ikke ser dem igjen, sier Ragnar Kristoffersen, som har hatt ansvaret for det norske bidraget til studien.