I alt 83.362 personer har søkt opptak til høyere grunnutdanning i år gjennom Samordna opp-tak (SO). Dette er en økning på 7,5 prosent sammenliknet med 2001.

— Dette kan muligens skyldes et strammere arbeidsmarked og dermed et behov for å styrke kompetansen gjennom høyere utdanning, sier statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og forskningsdepartementet.

Mørkt for realfag

Mens lærerutdanningen ser en økning på 9,2 prosent i søkere fra året før, er det en nedgang blant dem som ønsker å studere realfag på fem prosent. Bare 2.765 hadde realfag som sitt primære ønske i år, mot 2.910 i 2001 og 2.746 i 2000.

— Det er meget bekymringsfullt at det ikke er flere søkere til realfagsutdanning. Vi konstaterer at søkningen til realfag ikke går opp selv om flere søker seg til høyere utdanning generelt, sier Bergesen.

92 % av de kvalifiserte søkerne vil få tilbud om studieplass i hovedopptaket. 68 % (38 383) av dem som fikk tilbud, fikk det på sitt høyest prioriterte studieønske.

Av de 66.800 reelle søker-ne som har sendt inn nødvendig dokumentasjon, er om lag 61.400 kvalifisert for studier. Dette er en økning på 10,5 prosent i forhold til i fjor, ifølge tall fra Utdannings- og Forskningsde-partementet.