Når eldrebølgen rammer med full kraft om rundt 10 år, vil de helsefaglige yrkene være mer underbemannet enn noen gang, skriver Aftenposten.

I 1994 kunne skolene velge mellom 14.500 søkere til 8.300 plasser på grunnkurs i helse— og sosialfag. I fjor sto det bare 6.200 navn på søkerlisten.

Av dem som begynner på skolen, sier urovekkende mange at de ikke vil gå ut i yrkene de kvalifiserer seg for. Minst en tredjedel fortsetter skolegangen for å få studiekompetanse.

Andre elever er rett og slett ikke motiverte for å jobbe med pleietrengende. De søkte til andre linjer på videregående, men kom bare inn på helse- og sosialfag.

NTB