Nyheten om nedgangen kommer før politikerne skal forhandle om en ny AFP-ordning, skriver Dagens Næringsliv.

Blant arbeidstakerne som har rett til AFP er det 37 prosent som velger å benytte seg av ordningen. Denne andelen har krøpet jevnt og trutt nedover siden 2000, da den var oppe i 42 prosent.

— Dette er litt oppsiktsvekkende, for bildet man har er at andelen er økende, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Han tror nedgangen har sammenheng med at de eldste arbeidstakerne er friskere og har høyere utdanning enn tidligere, samt at de tradisjonelle «sliterne» utgjør en stadig mindre andel av gruppen med rett til avtalefestet pensjon.