Tall fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) viser at stadig færre melder seg ut av Den norske kirke.

Siden 1998 har antall utmeldinger sunket med 22 prosent, melder forskning.no. Bare 3 759 personer meldte seg ut i 2002 sammenliknet med 4 831 i 1998. Det har vært en jevn og synkende tendens når det gjelder antall utmeldinger. Unntaket er jubileumsåret 2000. Økt kirkelig aktivitet og økt oppmerksomhet i forbindelse med feiringen av 2000-årsjubileet for Jesus fødsel kan ha ført til en motmobilisering som har resultert i flere utmeldelser.

Human-Etisk størst utenfor

I 2000 var det drøyt 3,9 millioner medlemmer i Statskirken. Dette tilsvarer 86,6 prosent av befolkningen.

Forskning.no skriver at av livssyns— og trossamfunn utenfor Den norske kirke, var det i 2002 flest medlemmer i Human-Etisk Forbund (69 807 medlemmer), islamske trossamfunn (68 099), pinsemenigheter (44 441) og Den romersk-katolske kirke (43 264).