I januar i 2002 omkom en person i trafikken i Hordaland. Sogn og Fjordane hadde ingen trafikkdrepte i den perioden.

— Tallet er uvanlig lavt, bekrefter informasjonssjef Jan Stangeby Nielsen i Trygg Trafikk.

— Det var ikke fjoråret som var spesielt høyt. Det viser tallet for 2001. Da var det 28 drepte i januar.

Selv om januartallet er halvert i forhold til tidligere år er det ikke mulig å si noe om 2003 blir et godt år.

Mangler skadetall

— Vi har ikke fått inn tallet på skadde i trafikken i denne perioden. Hvis antall skadde også er lavt kan vi kanskje prate om ei bedre utvikling i trafikken, understreker Nielsen.

— Januar er den måneden det er færrest drepte i trafikken. Derfor er det vanskelig å trekke noen konklusjoner her, forteller direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk.

— Juli er den måneden det er flest drepte i trafikken. Forklaringa er så enkel som at i januar ser du at det er farlig å kjøre i, legger han til.

Kollisjon dominerer

Av de 15 drepte så langt i år var ni menn, fem kvinner og ett barn. Trygg trafikk presiserer at tallene er foreløpige.

I gjennomsnitt de siste fem årene har 27 personer omkommet i veitrafikkulykker i januar måned, melder Trygg Trafikk.

Ni bilførere, to bilpassasjerer og fire fotgjengere omkom i januar i år. Av elleve drepte bilførere og -passasjerer tok utforkjøringsulykker to liv, mens ni dødsfall var forårsaket av kollisjon med annet kjøretøy. I to ulykker omkom mer enn ett menneske.

Fordeling på trafikantgrupper

Fordelingen ser slik ut, med tallene for januar 2002 i parentes:

 • Bilførere 9 (20)
 • Bilpassasjerer 2 (8)
 • Motorsyklister 0 (0)
 • Mopedførere 0 (1)
 • Syklister 0 (1)
 • Fotgjengere 4 (6)
 • Akende 0 (0)
 • Andre grupper 0 (0)

Fylkesvis fordeling

Den fylkesvise fordelingen ser slik ut med tallene for januar 2002 i parentes:

 • Østfold 1 (3)
 • Akershus 1 (4)
 • Oslo 2 (1)
 • Hedmark 0 (3)
 • Oppland 2 (2)
 • Buskerud 0 (3)
 • Vestfold 1 (2)
 • Telemark 0 (1)
 • Aust-Agder 1 (0)
 • Vest-Agder 0 (3)
 • Rogaland 2 (0)
 • Hordaland 2 (1)
 • Sogn og Fjordane 0 (0)
 • Møre og Romsdal 1 (2)
 • Sør-Trøndelag 1 (4)
 • Nord-Trøndelag 0 (6)
 • Nordland 1 (1)
 • Troms 0 (0)
 • Finnmark 0 (0)