Av alle som besto jegerprøven, var 23 prosent kvinner, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Blant fylkene topper Akershus statistikken med 34.700 registrerte jegere, fulgt av Sør-Trøndelag med 33.800. Ser man landet under ett, er hver tiende mann registrert som jeger.

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere per innbygger. Hver femte mannlige nordtrønder over 16 år skaffet seg jegeravgiftskort for jaktåret 2005/2006. I motsatt ende av statistikken finner vi Rogaland, hvor den tilsvarende andelen var seks prosent.

Til sammen er det nå litt under 405.000 personer som står oppført i jegerregisteret, men under halvparten av dem betalte jegeravgift i det forrige jaktåret.