De siste tre årene har det vært i overkant av 50 ulykker i året, men etter Åsta-ulykken i fjor har sikkerhetsarbeidet gitt resultater, melder NRK.

Hittil i år har det vært én kollisjon, to avsporinger og rundt 15 andre ulykker, viser tall fra Jernbaneverket.

Det er særlig tallet på sammenstøt og avsporinger som har gått ned. Så langt i år har det kun vært tre slike ulykker, mot 27 i hele fjor, 24 i 1999 og 17 i 1998.

Kommunikasjonsdirektør Audun Tjomsland i NSB mener dette viser at sikkerhetsarbeidet har nyttet.

– Grunnen er et møysommelig arbeid som har pågått over tid og kanskje at vi nå har fått mer selvtillit i organisasjonen, sier Tjomsland.

Han forteller at det å gjenopprette tilliten til NSB har vært en helt primær oppgave siden ulykkene i fjor.

– Tilliten kan bare gjenopprettes ved at vi har full konsentrasjon om sikkerhetsarbeidet, sier han.

Også antallet skadde og drepte viser så langt en nedgang. I fjor ble 31 drept, 19 av dem i Åsta-ulykken.

NTB