— På de gamle spesialskolene for blinde var det et aktivt idrettsmiljø der de synshemmede fikk mulighet til å konkurrere mot hverandre, sier generalsekretær Gunnar Haugsveen i Norges Blindeforbund.

Haugsveen har ingen statistikk å vise til, men sier det ikke er tvil om at færre svaksynte og blinde nå driver aktiv idrett.

I dag er de fleste synshemmede integrert i vanlige skoleklasser. Ifølge Haugsveen er aktivitetsnedgangen baksiden av integreringstilværelsen.

— I den grad de vil konkurrere, må de nå gjøre det mot seende. Da er de dømt til å tape.

Generalsekretæren mener skolemyndigheter og idrettsbevegelsen har gjort lite for å snu den nedadgående trenden.

— Men gjennom ungdomsorganisasjonene har det vært gjort en del positive initiativ. Ettersom funksjonshemningen virker passiviserende, har du behov for mer aktivitet og fysisk trening når du ikke ser, sier Haugsveen.