Antall utenlandsstudenter har falt hvert år siden 2003, viser ferske tall fra Statens lånekasse for utdanning.

I studieåret 2007-08 studerte 11.793 nordmenn på heltid i utlandet. Det er 22 prosent færre enn for fem år tilbake, skriver Aftenposten.

Medisin er det mest populære faget å studere, viser undersøkelsen. Flest utenlandsstudenter tar utdanningen i Storbritannia, med Danmark og Australia på andre og tredje plass.

Samskipnaden for norske studenter i utlandet (ANSA) mener det er mulig å snu trenden om det finnes politisk vilje til det.

– Utviklingen er begredelig og resultat av en politikk som ikke har fokus på hvilken kompetanse og utbytte studentene oppnår ved studieopphold i utlandet. Politikerne har gitt de studentene som er lengst ute, og som får den grundigste internasjonale erfaringen, de dårligste studiefinansieringsvilkårene, sier ANSA-leder Anders Fjelland Bentsen i en pressemelding.

Fjelland Bentsen mener den høye lånebyrden knyttet til utenlandsstudier hindrer mange i å reise.

– Prinsippet om like muligheter til utdanning er langt fra gjeldende for utenlandsstudentene, hevder Bentsen.