Den største gruppen avhengige er fortsatt unge gutter.

Det viser en ny norsk undersøkelse om pengespill som Synovate MMI har utført på oppdrag fra Norsk Tipping. Undersøkelsen ble gjennomført mens det var seddelforbud, men før automatforbudet trådte i kraft. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2005.

Samtidig planlegger Norsk Tipping flere nye spill. Blant annet det internasjonale pengespillet Keno, som etter planen skal ha daglige trekninger på NRK.

– Innenfor rammen

Psykiater Hans Olav Fekjær, som i mange år har kjempet mot spillavhengighet, sier til NTB at han er fornøyd med nedgangen i avhengighet, men lite begeistret over at Norsk Tipping og NRK tjener penger på andres elendighet.

Administrerende direktør Reidar Nordby jr. er ikke like bekymret.

– Vi mener å holde oss godt innenfor rammen av regjeringens spillpolitikk. Faglige undersøkelser vi har foretatt, tilsier ikke at det nye spillet Keno er aggressivt og utvikler spillavhengighet, sier Nordby til NTB.

Statens lotteritilsyn har gitt Keno sin velsignelse, ifølge informasjonssjef Rune Timberlid.

– Ingenting i våre naboland, der spillet allerede er tilgjengelig, viser at Keno er et problemspill, sier Timberlid til NTB.

Om undersøkelsen har han dette å si:

– Resultatet overrasker oss ikke. Vi har sett at det nytter å regulere dette markedet.

Rune Timberlid opplyser til NTB at Lotteritilsynet i månedsskiftet november/desember vil offentliggjøre en egen befolkningsundersøkelse, en tilsvarende undersøkelse ble gjennom ført i 2003. Målet er å få ny kunnskap om problematisk spilleatferd i befolkningen.

Unge overrepresentert

Undersøkelsen konkluderer med at det har vært en signifikant nedgang i andelen med alvorlige og moderate spilleproblemer i løpet av de siste to årene.

1,7 prosent av befolkningen, eller 62.000 mennesker, har alvorlige pengespillproblemer. I tillegg har 97.000 mennesker moderate problemer. Tilsvarende tall for to år siden var 71.000 og 133.000.

Samtidig har et stort flertall, over 85 prosent av alle spurte, ikke noe som helst problemer med pengespill. Dette er en økning på 2,1 prosentpoeng siden 2005. Ytterligere 10-11 prosent kategoriseres som lavrisikospillere.

Menn er fortsatt problemspillerne, men kjønnsforskjellene er mindre enn før. Unge er overrepresentert, og enslige og personer med lav inntekt og utdannelse er fortsatt overrepresentert.

Ønsker kontroll

En sammenligning mellom de to undersøkelsene viser at holdningene til kontroll av spill har endret seg. Flere enn i 2005 er nå helt enig i at det burde vært mer kontroll med hvor, når, hva og hvor mye folk spiller.

Det er like stor aksept for reguleringen av markedet som tidligere, samtidig som det er blitt større aksept for kontrolltiltak.

– Økt medieomtale kan ha påvirket befolkningens holdning og også folks spillevaner, mener spesialkonsulent ved Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet, Finn Gyllenstrøm, som presenterte funnene i undersøkelsen.

Han mener en gledelig endring fra 2005 er at mange unge har «forlatt» risikogruppen.

NYE SPILL KOMMER: NRK lanserer snart det internasjonale pengespillet Keno. ARKIVFOTO: Eirik Brekke