I andre europeiske land øker derimot antall asylsøkere, skriver Aftenposten.

Etter en dramatisk økning for tre år siden, da antallet steg fra et par tusen til 8.000 i året, ser det nå ut til at Norge er i ferd med å bli det minst populære landet for asylsøkere.

Dette viser statistikk utarbeidet av IGC, en internasjonal konsultasjonsgruppe for asyl-, flyktninge— og innvandringspolitikk i Europa. IGC har sammenlignet 14 europeiske land i perioden januar-oktober 2000 og i samme periode i 1999.

Ifølge rapporten har Norge en nedgang i asylsøknader på 26,15 prosent, mens for eksempel Danmark har en økning på hele 68 prosent og Sverige en økning på nesten 30 prosent. Bare Tyskland og Sveits har større nedgang enn Norge.

Men når Utlendingsdirektoratet (UDI) skal summere fjorårets tall, blir ikke nedgangen så stor som IGC-statistikken viser: Som eneste deltagende land i rapporten har Norge unnlatt å ta med kosovoalbanere.

NTB