Tallene for ekteskap, skilsmisser og separasjoner for 2006 er klare. Mens nordmenn skiller seg mindre, er det også færre nygifte.

Flere brudd enn ekteskap

Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikker viser at det i fjor ble inngått 21 721 nye ekteskap i Norge, mens 10 598 par fikk innvilget skilsmisse. Det er 671 færre ekteskap og 442 færre skilsmisser enn 2005.

Slår man sammen tallene for separasjoner og skilsmisser blir det 22 744 – altså 1033 flere brudd enn nye ektepar. Men mange separasjoner går også over til skilsmisser det samme året.

Tallet på nye ekteskap er det laveste på flere år. I SSBs statistikker må man tilbake til perioden 1991-1995 for å finne færre inngåtte ekteskap. Ifølge SSB er tendensen også at antall separasjoner og skilsmisser har gått ned de siste årene.

Hordaland skiller seg

Mens nordmenn gifter seg mindre, finner stadig flere hordalendinger veien til alteret. 2158 nye ektepar ble innviet i fjor og det er en oppgang fra 2122 i 2005.

Samtidig går antall skilsmisser opp i fylket, fra 874 til 901. Separerte par i Hordaland går ned fra 1078 til 982.

I Sogn og Fjordane er det nesten ingen endring i statistikken – faktisk har fylket kun marginale endringer i inngåtte ekteskap, innvilgede skilsmisser og separasjoner de siste fire årene.