Røde Kors melder om 730 skadde på påskefjellet i år, mot 1240 i fjor. 280 av skadene var så alvorlige at lege måtte oppsøkes, mot 370 i fjor.

Landsrådsleder Ole Gladsø i Røde Kors Hjelpekorps er usikker på hva nedgangen skyldes, men han har sine mistanker.

— I fjor var været dårlig tidligere på vinteren, og det gjorde nok at folk fikk begrenset med trening. I år har været vært bedre, og folk har gått mer på ski i forkant av påsken, sier han.

Gladsø tror også at det dårlige påskeværet i år har spilt inn.

— Utfarten har vært lavere i år enn ellers på grunn av dårlig vær, og det er nok med å dra skadetallene ned, sier han.

Skadetallene i fjor var svært høye i forhold til et normalår. I 2004 registrerte Røde Kors 755 skadde, i 2003 790 og i 2002 1120.

Det har gått usedvanlig mange skred i år. Røde Kors har registrert 12 skred, og personer var involvert i seks av dem, mot to skred i fjor, der det var involvert folk i kun ett av dem.

— Tolv skred er mye. Til tross for at vi har gått aktivt ut og advart mot den høye snøskredfaren, er mennesker involvert i seks av dem, og har sannsynligvis utløst dem, sier Gladsø.