Forsvaret trodde at det ville bli stadig flere som ikke ønsket militærtjeneste da det forenklede systemet med fritak ble innført fra 1. januar 2000. Isteden gikk antallet søknader om fritak ned fra 1.834 i første halvår i 1999, før ordningen ble innført, til 1.423 for samme periode i fjor. I år har nedgangen fortsatt, og bare 1.241 personer ønsket ikke å gjøre militærtjeneste. Selv om man korrigerer for noe mindre årskull med sesjonspliktige, har det vært en overraskende stor nedgang i antallet militærnektere, opplyser Ombudsmannen for Forsvaret i en pressemelding. Bare 9 prosent av rekvirerte soldater var militærnektere i første halvår i år.