Antall klager til Norsk pasientskadeerstatning gikk i fjor ned med to prosent nasjonalt. Det viser en ny rapport fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Samtidig viser rapporten at utbetalingene for pasientskader gikk opp med hele 29 prosent, til 3,3 milliarder kroner. Over halvparten av utbetalingene gjelder Helse Sør-Øst, mens Helse Vest står for 19 prosent (145 millioner kroner).

Den kraftige økningen skyldes blant annet for lave utbetalinger i 2012, på grunn av manglende saksbehanderkapasistet, skriver NPE i rapporten.

Ned fra topp i 2012

Når det gjelder nye klagesaker i fjor var nedgangen ti prosent for Helse Vest, som omfatter fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Med nedgangen er Helse Vest tilbake til nivået fra årene 2010 og 2011, med 579 klagesaker. De fleste klagene kom mot det største foretaket, Helse Bergen, med 240 klager.

De eneste som hadde en oppgang i antall klagesaker i Helse Vest i fjor var Haraldsplass (fra 22 til 27 klager), og Hospitalet Betanien (fra to til fem klager).

Hver tredje får medhold

Tallene fra NPE viser at hver tredje klage (32 prosent) fikk medhold i årene 2009-2013.

Av de større helseforetakene i Helse Vest er det noen færre enn snittet som får medhold i Helse Bergen (29 prosent) og Helse Førde (30 prosent).

I løpet av disse fem årene har 308 fått medhold i sin klage mot Helse Bergen og 172 mot Helse Førde.

Flest klager på ortopedi

De fleste klagene (og medhold) har kommet på ortopedi (benskader og liknende), med svulster og andre kreftsykdommer på andre plass.

Den medisinske området som får tredje flest klager er fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Tallene for Helse Vest følger her landssnittet.