– Oppmuntrende, sier direktør Harald Hauge i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR) til Dagens Medisin..

Tilstrømningen og ansettelsene av leger har vært markant særlig i de to nordligste helseregionene.

– Bedringen skyldes i hovedsak streng regulering med opprettelse av nye legestillinger, framholder Hauge.

Han er likevel bekymret for at sykehus holder en del av stillingene ledige av mangel på budsjettmidler. Dette gjelder mange assistentlegestillinger.

– I perioden 1990 til 1998 ble det opprettet cirka 400 nye legestillinger i sykehus hvert år. Etter at det strenge lovbaserte systemet for legefordeling trådte i kraft 1.januar 1999, har det bare vært gitt tillatelse til cirka 80 nye stillinger årlig, presiserer Hauge.

Av de ubesatte stillingene er 87 assistentlegestillinger og utdanningsstillinger. Halvparten er ubesatt av mangel på budsjett, halvparten av mangel på søkere.

Forholdene er særlig vanskelige for barne— og ungdomspsykiatrien, der 21 prosent av stillingene er ubesatte.

NTB