Fra august 2000 til august 2001 gikk ledigheten ned fra 8,1 til 7,9 prosent. For hele befolkningen har arbeidsledigheten ligget stabilt på 2,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå .

Det er afrikanere som sliter mest med å få seg en jobb. I den befolkningsgruppen var det en arbeidsledighet på 14,7 prosent ved utgangen av august 2001. Av de ikke-vestlige innvandrerne er det folk fra Sør— og Mellom-Amerika som lettest kommer ut i jobb. Likevel var 8,9 prosent av dem arbeidsledige.

Det er lavere arbeidsledighet blant dem som ikke har vært så lenge i Norge, men det kan skyldes at de trenger tid til en viss integrering og derfor ikke er registrert på arbeidskontoret. De som har bodd i Norge imellom fire og seks år har hatt den største nedgangen i antall arbeidsledige. (NTB)