Sju fylker opplevde en økning i tallet på borgerlige konfirmanter mens 12 fylker fikk en nedgang. Hedmark topper statistikken over borgerlige konfirmanter, her velger 23,2 prosent av kullet dette alternativet.

Det totale antallet borgerlige konfirmanter på landsbasis i år er 10.581. I fjor var tallet 10.784.

– Dette er små krusninger. Etter flere år med jevn og beskjeden framgang, må vi regne med stagnasjon også. For oss er ikke antallet konfirmanter viktigst, men at vi gjennom vårt tilbud gir unge individer en valgmulighet, sier konfirmasjonsrådgiver Inger-Johanne Slaatta i Human-Etisk Forbund.

Fra neste år vil borgerlig konfirmasjon endre navn til humanistisk konfirmasjon.